WELCOME MESSAGE

Embassy of the United Republic of Tanzania in Ankara, Turkey
Prof. Elizabeth K. Kiondo
AMBASSADOR

Tanzanya kültürü, kültürel çeşitliliğe sahip 120’den fazla yerel dil ve etnik grup ile geniş bir kültür çeşitliliği yelpazesini gözler önüne seriyor. Tanzanya, Afrika’nın en farklı ülkelerinden biri olarak tanımlanıyor. Swahili, ülke çapında yaygın olarak konuşulan ulusal dildir. Bir ölçüde Tanzanya kültürü, doğada tarihi olan Afrika, Arap, Avrupa ve Hint etkileşimlerinden etkilenmiştir. Ana Swahili dilinin dışında, İngilizce resmi eğitim dilidir; yönetim ve iş.